Aleksander Gleichgewicht ponownie przewodniczącym wrocławskiej gminy

W niedzielę, 21 lutego 2016 roku odbyły się wybory przewodniczącego wrocławskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Większością głosów zwyciężył Aleksander Gleichgewicht, fizyk, opozycjonista, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, współpracownik KSS „KOR”, działacz NSZZ „Solidarność”. Od 2012 roku przewodniczący wrocławskiej gminy żydowskiej.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.