Koszerna stołówka

Przy Gminie Żydowskiej we Wrocławiu działa koszerna stołówka. Od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 13.30 można zjeść pyszny, dwudaniowy obiad. Serwujemy tradycyjne polskie i żydowskie jedzenie.

Koszt obiadu dla osób niebędących członkami Gminy Żydowskiej wynosi 15 zł.

Talony (wymienne na obiady) są do nabycia w sekretariacie Gminy przy ul. Włodkowica 9 (drugie piętro).

Stołówka znajduje się na parterze budynku przy ul. Włodkowica 9.

 Bliższych informacji udziela Centrum Informacji Żydowskiej.


View Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Oddział in a larger map

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.