O Gminie

 Gmina Żydowska we Wrocławiu

Do naszej wspólnoty należy ponad 350 zarejestrowanych członków, oraz ogromnie cenna grupa przyjaciół Gminy zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, dla których ważne jest życie żydowskie we Wrocławiu ale nie są oni oficjalnymi członkami naszej społeczności.

Modlitwy są odprawiane w synagodze w każdy szabat (piątkowe nabożeństwo odbywa się o godz. 19:00 a sobotnie o godz. 9:30 rano). Po modlitwach następuje kidusz oraz drobny poczęstunek. Raz w miesiącu organizujemy uroczystą kolację szabatową, na którą zapraszamy wielu gości z Polski i świata.

Będziemy bardzo szczęśliwi służąc pomocą w każdej sprawie dotyczącej życia żydowskiego we Wrocławiu.

Sekretariat Gminy:
wroclaw@jewish.org.pl

Centrum Informacji Żydowskiej
cizwroclaw@gmail.com

Prezes Gminy Żydowskiej we Wrocławiu – Aleksander Gleichgewicht
agleichgewicht@jewish.org.pl

Dyrektor zarządzająca - Anna Junka
anna.felinska@jewish.org.pl

Rabin - David Basok:
davidbasok@gmail.com

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.