O Gminie

 

 Gmina Żydowska we Wrocławiu

Do naszej wspólnoty należy ponad 280 zarejestrowanych członków, oraz ogromnie cenna grupa przyjaciół Gminy, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, dla których ważne jest życie żydowskie we Wrocławiu

Modlitwy są odprawiane w Synagodze pod Białym Bocianem w każdy szabat (piątkowe nabożeństwo odbywa się o godz. 19:00 a sobotnie o godz. 9:30 rano). Po modlitwach, w piątki następuje kolacja szabatowa, a w soboty kidusz.

 

Będziemy bardzo szczęśliwi służąc pomocą w każdej sprawie dotyczącej życia żydowskiego we Wrocławiu.

Biuro Gminy
wroclaw@jewish.org.pl

 

Centrum Informacji Żydowskiej
cizwroclaw@gmail.com

 

Rabin - David Basok:
davidbasok@gmail.com

 

 

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu

Klara Kołodziejska – Przewodnicząca Zarządu

Aleksander Rotsztejn – Wiceprzewodniczący Zarządu

Andrzej Oczkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu, Skarbnik

Szymon Filek – Wiceprzewodniczący Zarządu

Anna Felińska-Junka – Członek Zarządu, sekretarz

Jerzy Kichler – Członek Zarządu

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.